Initiative Media Warszawa osiągnął w 2018 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 310, 29 mln zł , co stanowi 7 proc. spadek w porównaniu do roku ubiegłego. Agencja zamknęła rok 2018 zyskiem netto w wysokości 3, 6 mln zł, co stanowi 13,82 proc. spadek  wobec 2017 roku.


Ubiegły rok był dla Grupy Initiative Media Warszawa bardzo ważny. W wyniku wygrania międzynarodowych przetargów pozyskała dwóch prestiżowych klientów: LEGO i Carlsberg oraz utrzymała współpracę z Orange w ramach kolejnego kontraktu na następne  3 lata  – przetarg został rozstrzygnięty pod koniec 2017 roku. W omawianym okresie, w ramach międzynarodowej konsolidacji działań mediowych w regionie, ze współpracy z Grupą zrezygnowało Tesco. Zakończyła się także obsługa mediowa firmy Valeant. Powyższe zdarzenia miały wpływ zarówno na przychody grupy jak i zysk netto, który wyniósł 3,6 miliona złotych, uwzględniający inwestycje zapewniające dalszy rozwój spółek w kolejnych lata. Warto jednak zaznaczyć, że już po kilku miesiącach udało się odrobić stratę Tesco, dołączając do portfolio klientów firmę Rossmann – wyjaśnia w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Bartosz Struzik, CFO w IPG Mediabrands.W sprawozdaniu KRS zarząd Initiative podkreśla, że Orange pozostaje największym klientem agencji i daje stabilność funkcjonowania. Zwrócono jednak uwagę, że decyzje tego marketera o oszczędnościach i cięciach wydatków reklamowych przełożyła się na ogólny spadek obrotów spółki na poziomie -6 proc..


Wpływy sprzedażowe Initiative pochodziły głównie ze sprzedaży usług reklamowych w Polsce (297,9 mln zł) oraz za granicę (3,53 mln zł). 2,91 mln zł spółka zarobiła na tzw. usługach back office.


Zysk netto za 2017 rok w kwocie 2, 56 mln zł został przeznaczony na pokrycie straty z 2016 roku w kwocie 51 750,66 zł., pozostała część w wysokości 2 51 mln zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego.


Niższe koszty, więcej pracowników, nowy właściciel z Londynu


Koszty prowadzonej działalności udało się obniżyć z 323,03 mln zł w 2017 roku do 305,04 mln zł w 2018 roku. Największe wydatki stanowiły wydatki na usługi obce – 291,88 mln zł (wobec 311,07 mln zł rok wcześniej). Koszt wynagrodzeń spadł z 8,97 mln zł w 2017 roku do 8,59 mln zł w ub.r. mimo że zatrudnienie wzrosło z 72 do 79 osób. Z informacji złożonej w KRS wynika, że w ub.r. zarząd agencji nie pobierał wynagrodzenia.
Na koniec 2018 roku jedynym udziałowcem Initiative Warszawa była spółka MullenLowe Warsaw. W grudniu ub.r. zdecydowano o wypłacie 29 mln zł dywidendy spółce MullenLowe Warsaw.


W lutym br. nastąpiła sprzedaż 100 proc. udziałów przez MullenLowe Warsaw na rzecz CSIB (No.1) Limited z siedzibą w Londynie (jej właścicielem jest IPG Mediabrands). –  Kwota dywidendy wyniosła 29 milionów złotych i została w całości opłacona ze środków własnych spółki matki Initiative Media Warszawa oraz spółki córki Brand Connection w lutym br. – mówi serwisowi Wirtualnemedia.pl Bartosz Struzik, CFO w IPG Mediabrands.


Na inwestycje długoterminowe spółki w kwocie 132,5 tys. zł składają się udziały w spółkach zależnych: 33,33 proc. w Magna Global Polska (80 tys. zł), 100 proc. udziałów w Brand Connection (50 tys. zł) i 50 proc. udziałów w Reprise Media (2,5 tys. zł).

Więcej usług w mediach cyfrowych


W ub.r. Initiative umacniał kompetencje w obszarze mediów cyfrowych, rozbudowując wachlarz oferowanych usług.

Najistotniejszym elementem rozwojowym w 2018 roku była kontynuacja wprowadzonej w 2017 roku nowej filozofii planowania w oparciu o kontekst kulturowy wraz z zestawem narzędzi opartych o badania (Rekode, Brand Heat, Ripple) oraz rozwój w zakresie rozwiązań związanych z zarządzaniem danymi (PowerBI).


W pierwszym kwartale 2018 roku doszło do restrukturyzacji działu Client Service. W miejsce dotychczasowych 3 zespołów klienckich oraz jednego zespołu digitalowego, powstały dwa zespoły interdyscyplinarne. Zarząd spółki tłumaczy, że wprowadzone rozwiązanie dało możliwość lepszego zarządzania zespołami wykorzystując efekt skali oraz lepszej integracji mediów offline i online oraz pozostałych usług dostępnych w ramach grupy IPG Mediabrands (np. produkcja contentu, czy działania niestandardowej komunikacji) w celu tworzenia bardziej marżowych propozycji dla klientów.


W obszarze digital kontynuowano rozbudowę zespołu odpowiedzialnego za digital oraz kompetencje w obszarze social media. Sprzedawano usługi kreatywne i produkcji contentu oferowane przez Mediabrands Studios.


Ponadto Grupa kontynuowała współpracę z firmą Reprise Media, którą wraz z Universal McCann powołała na początku 2012 roku. Ta spółka  specjalizuje się w marketingu efektywnościowym. W 2018 roku Reprise przeszła repozycjonowanie w kierunku agencji interaktywnej wzmacniając konkurencyjność oferty całej grupy.  Podobnie jak w latach poprzednich, Reprise Media oferował zakup przestrzeni reklamowej w oparciu o model RTB (real time bidding) za pośrednictwem sieciowej platformy Cadreon, dostarczanej przez sieć IPG. Rok 2018 był przełomowy, ponieważ została podjęta decyzja o przeniesieniu zakupu programatycznego bezpośrednio do Polski (do tej pory był on realizowany za pośrednictwem biura regionalnego na Węgrzech).


Na czele IPG Mediabrands, do której należy Initiative stoi – w roli CEO – Marcin Dec.

Source link

WIADOMOŚCI MARKETINGOWE INTERNETOWE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *